Platební služby

Platební služby

Úvěr

Úvěr

Investice

Investice

Směnárenská činnost

Směnárenská činnost

Životní pojištění

Životní pojištění

Stavební spoření

Stavební spoření

Penzijní produkty

Penzijní produkty

Kancelář finančního arbitra

Legerova 1581/69
110 00 Praha 1

Úřední hodiny podatelny jsou pondělí až čtvrtek 8:30 – 15:30 hod. a pátek 8:30 – 14:30 hod.

Telefonní kontakt pro veřejnost +420 257 042 070

(9:00 - 11:00hod, 14:00 - 15:00hod).

Telefonní kontakt pro navrhovatele a instituce +420 257 042 094 

(9:00 - 11:00hod, 14:00 - 15:00hod).

Více informací na záložce Kontakt.

 

Přihlásit se k odběru Aktualit, Tiskových zpráv nebo rozhodnutí finančního arbitr uveřejňovaných ve Sbírce rozhodnutí zde.

Důležité informace

Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2023 - zde 

K využití a ke stažení nové FORMULÁŘE (žádost o prodloužení lhůty, doplnění návrhu na zahájení řízení, zpětvzetí návrhu) a VZORY (plné moci k zastupování v řízení před finančním arbitrem a výzvy k nápravě) – zde  

Přihlašte se k odběru Aktualit, Tiskových zpráv nebo rozhodnutí finančního arbitr uveřejňovaných ve Sbírce rozhodnutí – zde

Finanční arbitr v 10 bodech

1. finanční arbitr je státem zřízený orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu;

2. finanční arbitr může řešit pouze spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební služby, elektronické penízeúvěry, kolektivní investováníinvesticeživotní pojištěnístavební spoření, směnu měn, penzijní produkty;

3. spor finanční arbitr může řešit pouze v řízení zahájeném na návrh spotřebitele;

4. finanční instituce je povinna se řízení před finančním arbitrem účastnit a poskytovat součinnost; současně má právo se k návrhu vyjádřit, předložit podklady a vznášet námitky;

5. finanční arbitr může spotřebiteli pomoci s podáním návrhu, jeho změnou i odstraněním jeho nedostatků, poskytuje mu předběžné právní posouzení sporu, vysvětluje a zprostředkovává smírné řešení sporu;

6. řízení před finančním arbitrem je bezplatné;

7. navrhovatel nemusí být právně zastoupen, od toho je finanční arbitr; je-li zastoupen,
nemůže navrhovatel požadovat náhradu nákladů právního zastoupení;

8. finanční arbitr primárně vede strany sporu ke smírnému vyřešení sporu; kde není smír možný a spotřebitel nevezme svůj návrh zpět, vydá finanční arbitr rozhodnutí;

9. pravomocné rozhodnutí finančního arbitra je přezkoumatelné soudem;

10. finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, nebo o něm již soud nebo rozhodce rozhodl; pokud není pravomocné rozhodnutí finančního arbitra předloženo k soudnímu přezkumu, je závazné a má účinky vykonatelného soudního rozhodnutí.

Řízení před finančním arbitrem v 5 bodech

1. pro podání návrhu na zahájení řízení použijte formulář, který nezapomeňte návrh vlastnoručně podepsat a poslat poštou, jinak nebude řízení zahájeno (to neplatí pro ty, co mají datovou schránku nebo zaručený elektronický podpis);

2. předkládejte úplnou smluvní dokumentaci (smlouvu, obchodní podmínky, sazebník), písemnou výzvu k nápravě a doklad o jejím doručení finanční instituci, další podklady a komunikaci s institucí, pokud může přispět k řešení sporu; nebojte se využívat vzory (plná moc, výzva k nápravě atd.);

3. použijete-li Průvodce podáním návrhu, nemusíte přílohy zasílat spolu s návrhem poštou; přílohy si s návrhem sami spojíme;

4. jste-li vyzváni k doplnění podkladů, můžete je zaslat e-mailem (do limitu 15 MB) nebo přes Průvodce doplněním návrhu;

5. pečlivě čtěte výzvy i sdělení finančního arbitra, zejména pak ty o předběžném právním posouzení sporu.

Často kladené dotazy

Nahlédnout

Chci se zeptat

Položit dotaz

Formuláře ke stažení

Stáhnout formulář

Návrh na zahájení řízení

Průvodce

Doplnění návrhu

Průvodce

Sbírka rozhodnutí finančního arbitra

Vyhledej

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena